Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
Badania naukowe

Berdiańsk 01-03.09.2012r.

Dr Edyta Czop:"ŚRODOWISKA POLSKIE NA WSCHODZIE I NA ZACHODZIE EUROPY, NA PRZYKŁADZIE UKRAINY I UE";


Berdiańsk 01-03.09.2006r.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Berdiańsku
Polsko-Ukraiński Wydział Socjologiczno-Politologiczny
Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku"

Organizatorzy:
 • Prof. dr hab.Lidia Anoszkina Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (Berdiańsk)
 • Prof. dr hab.Rościsław Radyszewski Narodowy Uniwersytet im. T. Szewczenki (Kijów)
 • dr Helena Krasowska Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa)
 • dr Lech Aleksy Suchimłynow Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Berdiańsk)

Patronat:
 • Konsulat Generalny RP w Charkowie
 • Fundacja;Pomoc Polakom na Wschodzie” (Warszawa)
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska”(Warszawa)

Referaty:

Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki: "Mechanizmy funkcjonowania
pogranicza kulturowego" – Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
;

Dr Helena Krasowska:"Bukowina jako pogranicze kultur (w kontekście procesów integracyjnych w Europie) – Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa);

Doc. dr Lech Suchomłynow: "Relacyjność kulturowego i językowego pogranicza" – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości (Berdiańsk);

Referaty podane w formacie PDF Adobe Acrobat Reader.Бердянськ,8 квітня 2005р.

Бердянський інститут підприємництва
кафедра слов’янської філології
Польська академія наук
інститут славістики
Запорізька обласна державна адміністрація
відділ у справах національностей, міграції та релігій
Польське культурно-освітнє товариство „Відродження”
спілка польських вчених Бердянська


Науково-практична конференція
„Сучасні питання слов’янської філології та культури”

Оргкомітет конференції
 • Антошкіна Л.І. – ректор Бердянського інституту підприємництва
 • Радишевський Р.П. – завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Красовська Г. – старший науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук
 • Сухомлинов О.М. – завідувач кафедри слов’янської філології Бердянського інституту підприємництва
 • Попова О.О. – старший викладач кафедри слов’янської філології Бердянського інституту підприємництв


Конференція відбувається за підтримки:
 • Генерального консула Польщі в Харкові п. Ярослава Ксьонжека
 • Фундації “Pomoc Polakom na Wschodzie” (Варшава)
 • Товариства “Wspólnota Polska”(Варшава)


РЕФЕРАТИ:

К. філол. н.Сухомлинов Олексій, завідувач кафедри слов’янської філології, декан польсько-українського суспільно-економічного факультету Бердянського інституту підприємництва Контексти прояву культурного пограниччя (на прикладі польських Кресів)
Д. філол. н. Красовська Г. (Польща, Варшава)Problematyka lingwistyczna w badaniach nad pograniczami
Асистент Єрмоленко С. І. (Мелітополь) Нові тенденції у вивченні синтаксису у вищих навчальних закладах
Ирина Павленко (Запорожский национальный университет) Полилог культур (на материале фольклора Нижнего Поднепровья)
Ігор Ліпкевич, Ольга Гречнєва (Запорожский национальный университет) ПОЛОНІЗМИ В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Аспирант Нога М.А. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського, м.Київ) Творчість Євгена Маланюка: етноментальний аспект (Етноментальна характеристика українців)

Berdiańsk 21-23.05.2003r.

Konferencja
„Aktualne problemy filologii slowjanskiej“
Materiały sekcji polonistycznej


Helena Krasowska
Opis gwary Górali bukowińskich zamieszkałych w Dolnych Piotrowcach na północnej Bukowinie
Lucyna Rogóż
Człowiek i historia
Aneta Skwirut
Dyskurs nostalgiczny– nowość czy tradycja?
Lech Suchomlynow
O specyfice i znaczeniu czasoprzestrzeni w opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza “Młyn nad Lutynią”
Stanisław Uliasz
Oblicza literaturoznawczego dyskursu o pograniczu kultur

 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]