Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
Polski Związek MłodzieżowyMateriały z książki A. Bonusiaka, L. A. Suchomłunowa „Wspólnota polska Berdiańska. Wyzwania współczesności”

Swoją działalność „Odrodzenie” prowadzi poprzez własną pracę Towarzystwa oraz funkcjonowanie swoich oddziałów. Wszystkie one uzyskały jednolite zasady organizacyjne w 2000 roku. W każdym przypadku podstawowy schemat organizacyjny działania członów, miniaturowej federacji, jaką jest PKOT, jest identyczny lub bardzo zbliżony do siebie. Stałe zasady normujące pracę oddziałów zostały przedstawione w 1, 3, 4 oraz 5 rozdziale statutu Centrum Kultury Polskiej „Biesiada”, Polonijnego Koła Lekarzy, Polskiego Związku Naukowców oraz Związku Młodzieży Polskiej imienia pułkownika Bronisława Lubienieckiego. Zgodnie z zapisami statutowymi ZMP jest „filią” „Odrodzenia” i zajmuje się:

  • stworzeniem warunków dla rozwoju osobowości;
  • odradzaniem świadomości narodowej członków;
  • doskonaleniem wiedzy i metod nauczania;
  • sprzyjaniem wzmacnianiu potencjału naukowego;
  • sprzyjaniem realizacji samodzielnych oraz zbiorowych badań naukowych;
  • doskonaleniem umiejętności i metodyki prowadzenia badań naukowych;
  • sprzyjaniem popularyzowania polskiej polonijnej kultury i języka;
  • rozwojem polskiego ruchu młodzieżowego.

PZM ściśle współpracuje z Berdiańskim Uniwersytetem Managementu i Biznesu, na czele z jego rektorem panią profesor Lidią Antoszkiną. Dzięki jej decyzji sale uczelni udostępniane są na potrzeby młodzieży. To tu odbywają się raz w tygodniu lekcja języka polskiego, organizowane są imprezy kulturalne o różnym charakterze. W piśmie wydawanym przez Uczelnię „Bipolis” Związek uzyskał własną rubrykę, którą co prawda prowadzić można w języku rosyjskim, ale jest ona znakomitym źródłem informacji o życiu i działalności całej Polonii berdiańskiej. Dzięki pomocy Rektor
L. Antoszkinej wychodzi również Biuletyn PZM im. płk dr Bronisława Lubienieckiego .

Młodzi członkowie „Odrodzenia” robią wszystko, aby „trafić” w oczekiwania swoich rówieśników. Sprawdzonym, tradycyjnym sposobem na to jest organizowanie wypadów turystycznych. W czerwcu 2001 uczestnicy rajdu młodzieży „Szlakiem Mickiewicza” mieli możliwość bezpośrednio zobaczyć miejsca związane z życiem i twórczością artysty. Krymskimi szlakami wieszcza wędrowali członkowie Polskiego Związku Młodzieży i studenci BIP. Wyprawy na półwysep przeprowadzono dotąd trzykrotnie. Miały one miejsce w 2001, 2002 oraz 2005 roku. W 2007 roku zorganizowany został natomiast rajd na Podole i Bukowinę. Odbył się on w dniach 14 – 20 kwietnia. Piętnastoosobowa grupa uczestników zapoznała się z polskimi „śladami” na tych terenach. W ramach wyjazdu odbyły się wycieczki szlakami polskiej kultury, między innymi zwiedzono park hrabiów Potockich „Zofijówka” w Humaniu, twierdzę w Kamieńcu Podolskim i Chocimiu oraz zabytki w Kamieńcu i Czerniowcach .

W ramach działalności Towarzystwa każdego roku członkowie Polskiego Związku Młodzieży i studenci odbywają liczne staże i praktyki, oraz biorą udział w kursach języka polskiego. Te ostatnie generalnie odbywają się w czasie wakacyjnych szkół języka polskiego organizowanych przez polskie szkoły wyższe, przykładowo przez Centrum „Polonus” Uniwersytetu Rzeszowskiego (dyrektor
dr H. Krupińska – Łyp). Dwa razy w tygodniu polska młodzież i wszyscy zainteresowani poznaniem kultury i tradycji polskich zbierają się w Domu Polskim w Berdiańsku. Spotkania te, organizowane przez prezes PZM Olgę Popową-Żarczyńską mają na celu odrodzenie podstawowych wartości, łączących Polaków na całym świecie .

W ramach obchodów majowych świąt Towarzystwo od wielu lat organizuje cykl uroczystości pod ogólną nazwą Dni Kultury Polskiej. Po raz pierwszy zorganizowano je w 2001 roku. Majowe święta są zawsze pretekstem do szeregu akcji organizowanych przez Polaków. Każdego roku wyglądają one trochę inaczej. Te pierwsze obchody rozpoczęły się od udziału polskiej młodzieży w marszu solidarności z okazji 1 Maja, organizowanym przez władzę lokalne. Po powrocie do Domu Polskiego, młodzież zorganizowała akademię na cześć Dnia Konstytucji. W następnym dniu uroczystości miały charakter bardziej familijny, odbyło się wówczas spotkanie przy kawie, herbacie i muzyce. Cykl uroczystości zakończył się 3–go maja ogólnodostępnym koncertem polskiej pieśni patriotycznej .

Nie bez zabiegów Związku Młodzieży Polskiej doszło tu do uruchomienia zajęć z języka polskiego (jako drugiego obcego) dla wszystkich chętnych. Bardzo ważnym osiągnięciem było doprowadzenie do powstania Wydziału Polsko – Ukraińskiego przy ówczesnej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Kolejnym krokiem świadczącym o następującym rozwoju było powstanie Centrum Języka i Kultury Polskiej. Doszło do tego przy pomocy finansowej Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Także młodzież zrzeszona w PZM działa w ramach tego Centrum. Powołała ona do życia grupę teatralną „Kurtyna”, nastawioną na przedstawianie tzw. krótkich form scenicznych. Podobnie jak wszystkie inne środowiska funkcjonujące w orbicie „Biesiady” występuje ona na okolicznościowych imprezach, koncertach i akademiach, prezentując repertuar zbliżony do kabaretowego .

© A. Bonusiak, L. A. Suchomłunow Wspólnota polska Berdiańska. Wyzwania współczesności: Monografia, Donieck: „Jugo-Wostok, LTD” 2008, 253 s.


Polska Młodzież Berdiańska o sobie


Mamy już prawie 10 lat (2009)!!! Dużo to czy mało — trudno powiedzieć, ale przetrwaliśmi i swą działalnością udowodniliśmy, że potrafimy działać samodzielnie i reprezentować interesy młodego pokolenia Polaków.

Faktycznie istnieliśmy od początku, ba nawet większość założycieli polskiego Kulturalno- Oswiatowego Towarzystwa „odrodzenie” to młode osoby (w tym również obecny prezes!), studenci Wydziału Filologii Słowiańskiej WSP w Berdiańsku. Jednak jako organizacja samodzielna zostaliśmy legalizowani dopiero 1 września 2000 roku, mając już za sobą pewne doświadczenia i opracowaną koncepcję działalności.

Zorganizowany przez Towarzystwo „Odrodzenie” i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w roku 1997 Zjazd Młodzieży Polonijnej w Berdiańsku pokazał nam, że młodzież — to potężna siła, która w przyszłości będzie wyznaczała losy świata. Zrozumieliśmy, że już potrafimy samodzielnie działać na rzecz Polonii, że rękojmią skutecznej działalności jest rozumne podejście do sprawy.


Członkowie Związku pod czas wycieczki do Zakopanego

Więc trzeba było opracować taki program, który odpowiadałby naszym interesom, wymyślić nowe formy prowadzenia imprez, jak to mówimy między sobą: połączyć przyjemne z pożytecznym!!! I od tego czasu naszymi hasłami jest:


BĄDŹ SUKCESEM ZWIĄZKU!
ZACHĘĆ SIEBIE SAM!
ZAPRZECZASZ — PROPONUJ, PROPONUJESZ — WYKONUJ!

Wymyśliśmy sobie własną symbolikę i atrybuty. I już nikt nie pamięta dlaczego, ale naszym kolorem został pomarańczowy — chyba dlatego, że go trudno nie zauważyć!!! Więc jeżeli reprezentujemy naszą organizację, to wyłącznie w pomarańczowych krawatach. Lubimy je ubrać i „przejść” się ulicami miasta (oczywiście po uzyskaniu zezwolenia Urzędu Miejskiego) skandując:


RAZ, DWA, TRZY, CZTERY — TRZY, CZTERY, RAZ, DWA.
MASZERUJE MŁODZIEŻ POLSKA OD CHICAGO DO TOBOLSKA.
ZWIĄZEK MŁODYCH BARDZO DZIELNY —
TOWARZYSTWO „Odrodzenie”

To właśnie my i nasze krawaty!!!

Ludzie od razu wiedzą, że to my, że u nas kolejne święto!!! Pomimo to, że bierzemy udział w imprezach Towarzystwa „Odrodzenie”, organizujemy własne koncerty, wystawy, wieczory literackie, rajdy turystyczne i oczywiście dyskoteki, na które zapraszamy przedstawicieli innych organizacji młodzieżowych Berdiańska.

Dobrze nam się układa współpraca z Berdiańskim Instytutem Przedsiębiorczości i jego rektorem pani prof. Lidią Antoszkiną. Na salach uczelni prowadzimy co tygodniowe spotkania i zajęcia języka polskiego, można powiedzieć, że całe życie młodzieży polskiej Berdiańska tętni w tej świątyni nauki!!! Wspólnie z BIP organizujemy szereg imprez naukowych i kulturalnych. W piśmie tej uczelni „BIPOLIS” mamy własną rubrykę, co prawda w języku rosyjskim, ale w taki sposób możemy informować czytelników o naszym życiu i działalności. Wspólnie przygotowujemy Biuletyn Zwiazku Mlodziezy Polskiej im. plk Dr Bronislawa Lubienieckiego. Władze uczelni, doceniając polityczne i gospodarcze znaczenie Polski dla Ukrainy, wprowadziły do programów studiów język polski jako drugi obcy.

Z kolei nasza organizacja pomaga w poszukiwaniu partnerskich uczelni w Polsce. W wyniku starań Zarządu Towarzystwa „Odrodzenie” w czerwcu 1999 roku została zawarta umowa o współpracę pomiędzy Berdiańskim Instytutem Przedsiębiorczości i Wyższą Szkołą Społeczno — Gospodarczą w Tyczynie; Następnie, 1 lutego 2001 roku zostaje zawarta kolejna umowa o utworzenie Polsko- Ukraińskiego Wydziału Socjologiczno- Politologicznego przy Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości i wspólne prowadzenie kierunków studiów w zakresie socjologii i politologii. Niezły początek!!!

Rektor Berdiańskiego Instytutu Przedsiębiorczości prof. L. Antoszkina, ks. Z. Zając — wykładowca języka polskiego w BIP, T. Krasnokucka — członek Zarządu Towarzystwa „Odrodzenie”

Czynnikiem decydującym o kierunkach rozwoju współpracy były wyniki I Międzynarodowego Forum Młodzieżowego „Ukraina na drodze integracji Europejskiej” w Berdiańsku w lipcu 2000 roku, na którym były omawiane między innymi perspektywy stosunków polsko- ukraińskich i rola Polski w procesie dążenia Ukrainy do struktur europejskich. W ramach Forum odbywały się spotkania tematyczne i dyskusyjne, ćwiczenia socjologiczno- politologiczne i inne. Bezpośredni kontakt z rówieśnikami z Polski jeszcze raz udowodnił, że jesteśmy bliscy, jesteśmy rodakami i łączy nas Ziemia Polska.

Jesteśmy dumni, że nasz Związek był jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia.

Jeszcze jednym z powodów do dumy jest to, że właśnie polska młodzież inicjowała założenie parku koło jednego z budynków uczelni. Rosnące drzewa zawsze będą żywym świadectwem działalności polskiej organizacji.

Jesteśmy młodzi, spełnieni sił i energii i właśnie od nas zależy przyszłość Polonii w Berdiańsku, na Ukrainie, w świecie — Nasza przyszłość!!!

Zarząd Związku


 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]