Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
Polski Związek NaukowcówZwiązek Polskich Naukowców w Berdiańsku składa się z młodych specjalistów i wykładowców z tytułami naukowymi, którzy prowadzą badania związane z Polonią, Polską, jej kulturą, literaturą, historią etc. Biorąc pod uwagę pragnienie uczonych stworzyć własny związek, członkowie zarządu Towarzystwa zwrócili się do władz miasta z prośbą o legalizację polskiej organizacji naukowców. Ośrodek w Berdiańsku jako pierwszy na Ukrainie legalizował swój status i przyczynił się do powstania Związku Polskich Uczonych na Ukrainie.

Polski Związek Naukowców, będący wyspecjalizowaną organizacją, koncentruje się na celach o charakterze zawodowym. Zależy mu na umożliwieniu:

 • podnoszenia kwalifikacji przez uczonych polskiego pochodzenia;
 • wzmacnianiu potencjału naukowego środowiska polskiego;
 • sprzyjaniu realizacji zbiorowych i indywidualnych planów badawczych;
 • doskonaleniu wiedzy i umiejętności prowadzenia prac naukowych przez swoich członków;
 • sprzyjaniu popularyzacji polskiej oraz polonijnej myśli naukowej .
 • doskonaleniem wiedzy i metod nauczania;
 • sprzyjaniem wzmacnianiu potencjału naukowego;
 • doskonalenie umiejętności i metod nauczania w zakresie kultury;
 • zbadanie i obiektywne naświetlenie roli polskiej kultury w kontekście stosunków międzynarodowych wieloetnicznej Ukrainy;
 • zbudowanie partnerskich związków z polskimi instytucjami kulturalnymi, światową Polonią w celu wymiany doświadczeń, naukowej i praktycznej współpracy;
 • poszerzenie informacji o działalności Centrum oraz propagowanie jego celów i idei;
 • organizowanie spotkań kulturalnych, sympozjów, kursów i innych form działalności.


W lutym 2001 roku polscy naukowcy Berdiańska podjęli decyzję o powołanie Polskiego Naukowo-Edukacyjnego Centrum przy Instytucie Filologii Berdiańskiego Uniwersytetu Pedagogicznego (kierownik prof. dr hab. Wiktoria Zarwa). Centrum jest jednostką podporządkowaną Zarządowi Towarzystwa „Odrodzenie” i administracji Instytutu i funkcjonuje na podstawie Umowy o utworzenie Centrum i w ramach Regulaminu, zatwierdzonego przez prezesa Towarzystwa p. Lecha Suchomłynowa i rektora Instytutu p. Wasyla Kryżko.

W roku 2004 zostało powołane Centrum Języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu.

Członkowie Związku Polskich Naukowców pragną pomóc sprawie odrodzenia polskiej mniejszości na Ukrainie i rozwoju stosunków partnerskich pomiędzy Polską a Ukrainą.

Pierwszym krokiem realizacji programu działalności jest udział w prowadzeniu Międzynarodowego Forum Młodzieżowego „Ukraina na drodze integracji europejskiej”, który jest organizowany od roku 2000 przez Polsko-Ukraiński Socjologiczno-Politologiczny Wydział Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu, oraz udział w przedsięwzięciach Towarzystwa „Odrodzenie”.

Naukowcy-socjolodzy, wykładowcy Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu prowadzą szereg badań socjologicznych związanych z problemem mniejszości narodowych naszego regiony, w tym również Polaków.

Centrum Naukowo-Edukacyjny już organizuje konferencję naukową „Aktualne problemy filologii słowiańskiej” i Panele pt. "Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje".

Niektórzy członkowie Związku kontynuują lub rozpoczęli przygotowanie prac habilitacyjnych (dr W. Szkoła, dr L. Suchomłynow, dr E. Cichowska), doktorskich (mgr L. Warmiński, A. Karnauch, M. Hermanowicz) i magisterskich (E. Ćwiklińska, S. Ziemczenok) w zakresie polonistyki.

Dr W. Szkoła i dr O.Charłan

Warto podkreślić, że Towarzystwo Polaków „Odrodzenie” współpracuje z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Pedagogicznego i Berdiańskim Uniwersytetem Managementu i Biznesu od momentu powstania. Wielu wykładowców i studentów tych uczelni aktywnie biorą udział w życiu Polonii Berdiańska i uczestniczą w różnych kursach językowych i stażach naukowych w Warszawie, Rzeszowie, Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Poznaniu.

Od listopada 2006 roku na czele Związku stoi sekretarz naukowy doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow, prezes PKOT "Odrodzenie", dziekan Polsko-Ukraińskiego Wydziału Socjologiczno-Politologicznego, kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w rozpowszechnieniu i popularyzacji polskiej myśli naukowej do współpracy z Związkiem Polskich Naukowców w Berdiańsku. Informacje o planowych przedsięwzięciach można znaleźć na stronach internetowych Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”.


 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]