Нова версiя нашого сайту
http://ua.polonia.org.ua українською мовою     http://polonia.org.ua польскою мовою
 
 
Наукові дослідження

Бердяньск 01-03.09.2006р.

Бердянський інститут підприеьництва
Польсько-український суспільно-єкономічний факультет
Польське культурно-освітне товариство "Відродження"

Оргкомітет:


 • Антошкіна Л.І. – ректор Бердянського інституту підприємництва
 • Красовська Г. – старший науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук
 • Сухомлинов О.М. – завідувач кафедри слов’янської філології Бердянського інституту підприємництва


Семінар відбувається за підтримки:
 • Генерального консула Польщі в Харкові
 • Фундації “Pomoc Polakom na Wschodzie” (Варшава)
 • Товариства “Wspólnota Polska”(Варшава)


Реферати:

Професор, доктор габілітований Тадеуш Буйницький: „Засади функціонування культурного пограниччя” – Ягеллонський університет (Краків);

Ад’юнкт, доктор гуманітарних наук Гелена Красовська: „Буковина як пограниччя культур (в контексті інтеграційних процесів в Європі)” – Інститут славістики Польської академії наук (Варшава);

Доцент, кандидат філологічних наук Олексій Сухомлинов: „Релятивність мовного та культурного пограниччя” – Інститут підприємництва (Бердянськ);

Реферати наведені у форматі PDF. для перегляду потрібна програма Adobe Acrobat Reader.Бердянськ,8 квітня 2005р.

Бердянський інститут підприємництва
кафедра слов’янської філології
Польська академія наук
інститут славістики
Запорізька обласна державна адміністрація
відділ у справах національностей, міграції та релігій
Польське культурно-освітнє товариство „Відродження”
спілка польських вчених Бердянська


Науково-практична конференція
„Сучасні питання слов’янської філології та культури”

Оргкомітет конференції
 • Антошкіна Л.І. – ректор Бердянського інституту підприємництва
 • Радишевський Р.П. – завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
 • Красовська Г. – старший науковий співробітник Інституту славістики Польської академії наук
 • Сухомлинов О.М. – завідувач кафедри слов’янської філології Бердянського інституту підприємництва
 • Попова О.О. – старший викладач кафедри слов’янської філології Бердянського інституту підприємництв


Конференція відбувається за підтримки:
 • Генерального консула Польщі в Харкові п. Ярослава Ксьонжека
 • Фундації “Pomoc Polakom na Wschodzie” (Варшава)
 • Товариства “Wspólnota Polska”(Варшава)


РЕФЕРАТИ:

К. філол. н.Сухомлинов Олексій, завідувач кафедри слов’янської філології, декан польсько-українського суспільно-економічного факультету Бердянського інституту підприємництва Контексти прояву культурного пограниччя (на прикладі польських Кресів)
Д. філол. н. Красовська Г. (Польща, Варшава)Problematyka lingwistyczna w badaniach nad pograniczami
Асистент Єрмоленко С. І. (Мелітополь) Нові тенденції у вивченні синтаксису у вищих навчальних закладах
Ирина Павленко (Запорожский национальный университет) Полилог культур (на материале фольклора Нижнего Поднепровья)
Ігор Ліпкевич, Ольга Гречнєва (Запорожский национальный университет) ПОЛОНІЗМИ В ПРОЗОВИХ ТВОРАХ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
Аспирант Нога М.А. (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського, м.Київ) Творчість Євгена Маланюка: етноментальний аспект (Етноментальна характеристика українців)

Бердяньск 21-23.05.2003р.

Конференция
"Актуальные проблемы славянской филологии"
Материалы секции полонистики


Хэлена Красовска
Описание диалекта буковинских горцев, проживающих в Дольных Пётровцах на северной Буковине
Люцина Рогуж
Человек и История
Анэта Сквирут
Ностальгический дискурс -- новинка или традиция?
Лех Сухомлинов
О специфике и значении времени-пространства в расказе Ярослава Ивашкевича “Мельница над Лютынью”
Станислав Уляш
Лица литературоведческого дискурса о пограничье культур

 ПІДТРИМКА САЙТУ:
Сенат Республіки Польща


Фундація "Pomoc Polakom na Wschodzie"