Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
20 09 2006 - 22:57:00

 Wizyta polskich naukowców, przyjaciół Polonii w Berdiańsku

W okresie 29 sierpnia – 1 września na zaproszenie Zarządu Głównego Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa “Odrodzenie” i władz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Berdiańsku nasze miasto odwiedziła delegacja polskich instytucji i uczelni wyższych. Otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej, finansowanego przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, było jednym z głównych wydarzeń uroczystośc (zobaczić zdjęcia)


Pretekstem dla spotkania była inauguracja roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Berdiańsku, gdzie od sześciu lat funkcjonuje Polsko-Ukraiński Wydział Socjologiczno-Politologiczny, powołany na mocy umowy pomiędzy uczelnią w Berdiańsku a Wyższą Szkołą Społeczno-Gospodarczą w Tyczynie (woj. Podkarpackie). Na ceremonii wystąpili pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Warszawie, Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Konsul RP Charkowie Henryk Buszta.
conf.jpg W swoim przemówieniu do członków Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i studentów I roku prof. dr hab. Andrzej Bonusiak, reprezentujący Uniwersytet Rzeszowski, podkreślił, że wyniki współpracy pomiędzy Uniwersytetem a uczelnią i Polonią Berdiańska są widoczne, przykładem jest obecność na sali dwóch absolwentów uczelni rzeszowskiej: dr Lecha Suchomłynowa, dziekana Polsko-Ukraińskiego Wydziału Socjologiczno-Politologicznego, prezesa Polskiego Towarzystwa “Odrodzenie” i dr Heleny Krasowskiej, pracownika Polskiej Akademii Nauk i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Berdiańsku.
Z kolei prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaznaczył, że kontakty jednego z najstarszych uniwersytetów w Europie z młodą uczelnią pozwala na wymianę doświadczeń i lepsze poznanie realów i tendencji we współczesnym systemie wykształcenia wyższego.
W ramach uroczystości odbyło się otwarcie Centrum Języka i Kultury Polskiej finansowanego przez Senat RP i Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Jest to potężny ośrodek naukowo-dydaktyczny, zorientowany na miejscową Polonię i studentów uczelni miasta. Warto powiedzieć, że wynikiem funkcjonowania Centrum jest Rosyjsko-polsko-ukraiński słownik leksyki biznesu oraz podręczniki: języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych i socjolingwistyki, przygotowywane wspólnie z dr Heleną Kasowską z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
1 września odbył się panel naukowy pt. “Mechanizmy funkcjonowania pogranicza kultur: mity a rzeczywistość”, przygotowany przez uczelnię w Berdiańsku, Związek Naukowców Polskich, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i Uniwersytet Jagielloński.


 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]