Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
15 10 2012 - 21:03:47

 Feeria kultury polskiej w Berdiańsku

W dniach 13 – 17 września 2012 roku Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” zorganizowało Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku. Warto wspomnieć, że pod patronatem tego Towarzystwa przedsięwzięcia takiego rodzaju organizowywane są już od ponad kilkanaście lat. Stało się już tradycją, że Polacy Berdiańska w różny sposób prezentują swoją działalność w regionie i mają możliwość do bezpośrednich kontaktów z rodakami z Polski. Warto zaznaczyć, że imprezie tak wysokiej rangi patronuje Konsulat RP w Charkowie, w tym roku w osobie Konsula Piotra Matusiaka.

W ramach Dni Kultury Polskiej odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przedsiębiorczości i Biznesu na którym miała miejsce ceremonia nadania tytułu doktora Honoris Causa J.M. Rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile prof. dr hab. Adamowi Marcinkowskiemu. W tradycji tej uczelni taki tytuł został nadany już po raz piąty, a po raz drugi otrzymał wyróżnienie osoba związana z Piłą.Po raz piąty w Berdiańsku odbył się panel naukowy „Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje”, gdzie odbyła się gorąca i rzetelna dyskusja na temat pograniczy w różnych aspektach metodologicznych i badawczych. Na otwarciu panelu zaprezentowano cztery artykuły o problematyce ogólnej i teoretycznej, a kolejne części odbywały się w dwóch częściach: „Słowianoznawstwo” i „Lingwistyka i metodyka nauczania Języków Obcych”. Razem wygłoszono 24 artykuły, a rzetelne dyskusje niekiedy toczyły się bardzo długo.

Kolejnym ważnym momentem Dni Polskich w Berdiańsku było otwarcie wystawy „Polscy badacze Syberii”. Wystawa została przygotowana przez Konsulat RP w Charkowie, wystawę otworzył Konsul RP Piotr Matusiak. Sylwetki wybitnych polskich uczonych zostały zaprezentowane w bardzo klarowny sposób. Społeczność tego regionu mogła zapoznać się z badaniami naukowymi m.in. flory i fauny na Syberii. Wystawa otwarta była od 13.09-13.10.2012, wystawę odwiedziło ponad 2 tysiące osób, w tym uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, dorośli.

Niezapomnianych wrażeń dostarczył widzom w Szkole Muzycznej koncert polskiej muzyki klasycznej, oraz program przygotowany przez wokalistów Centrum Kultury Polskiej „Biesiada”. Wypełniona po brzegi sala w Szkole Muzycznej stworzyła niesamowitą atmosferę oklaskując artystów i nie wypuszczając ich ze sceny.

Warto także zaznaczyć, że w ramach Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku odbyło się także szereg oficjalnych spotkań, np. okrągły stół „Polska i Ukraina a Proces Boloński: perspektywy zbliżenia”, spotkanie z władzami Koledżu Medycznego.

Delegacja złożyła także kwiaty przy tablicy upamiętniającej wybitnego polskiego malarza Berdiańska Ludwika Godlewskiego.

Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku są dowodem na to, że w tym mieście są Polacy, działają na rzecz rozwoju nie tylko polskiego społeczeństwa w Berdiańsku, a także w całym regionie. Poprzez przedsięwzięcie naukowe i kulturowe, które miało miejsce w różnych ośrodach w całym mieście można także wskazac na wysoki poziom promocji Polski na wschodnich krańcach Ukrainy. Polacy Berdiańska udowodnili po raz kolejny, że są pomostem budowania dobrych relacji pomiędzy Polska i Ukrainą.

Osobiście czekam na kolejne Dni Polskie w Berdiańsku, życząc powodzenia Towarzystwu Kultury Polskiej „Odrodzenie” na czele z jego Prezesem Lechem Suchomłynowym. A wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowania poszczególnych części serdecznie dziękuję.

Dr Helena Krasowska, Warszawa
 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]