Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
25 12 2006 - 18:34:20

 Święta Bożego Narodzenia w Domu Polskim w Berdiańsku


Okres Świąt Bożego Narodzenia – jest to zawsze okres refleksji i swoistego podsumowania. Spotkanie opłatkowe, które odbyło się 23 grudnia w Domu Polskim, stało się okazją do wspomnień oraz marzeń o przyszłości polskiej diaspory w Berdiańsku. (Zobacz zdjęcia).Kolędnicy z Domu Dziecka

W listopadzie 2006 roku minęła trzynasta rocznica powstania Polskiego Kulturalno - Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku. Wspólnota polska założona została 4 listopada 1993 roku i była jedną z pierwszych na Ukrainie Wschodniej organizacją polonijną. Przede wszystkim władze Towarzystwa dbają o przebudzenie wartości fundamentalnych w sercach i świadomości osób, deklarujących polskie pochodzenie oraz zachowanie odrębności narodowej w warunkach tygla kulturowego. Nie mniej ważnym kierunkiem jest reprezentowanie interesów polskiej diaspory wobec władz lokalnych i centralnych Ukrainy oraz Polski.

Zdając sobie sprawę z tego, że jesteśmy pomostem pomiędzy Polską a Ukrainą Zarząd Główny dba o zbliżenie pomiędzy narodami. Dlatego celem podstawowym jest upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze i aktualnym życiu w Polsce oraz rozwijanie działalności kulturalnej, pielęgnowanie języka, polskich zwyczajów i obyczajów, które służyć mają zbliżeniu narodów.

W ramach Towarzystwa funkcjonują następujące odziały: Polonijne Koło Lekarzy, Polski Związek Młodzieży im. płk. Bronisława Lubienieckiego, Stowarzyszenie Polskich Naukowców, Centrum Kultury Polskiej „Biesiada”.

Troska o zachowanie języka i tradycji zaowocowały podjęciem różnorodnych inicjatyw. Od kilku lat prowadzone są w Berdiańsku kursy języka polskiego, które odbywają się w Domu Polskim (powstałym w 2001 roku dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”), w Szkole Ogólnokształcącej nr 15 (dzięki porozumieniu z Kuratorium Oświaty Miasta), w Berdiańskim Instytucie Przedsiębiorczości oraz na Uniwersytecie Pedagogicznym. Działalność edukacyjna Domu Polskiego koncentruje się głównie na podopiecznych Domu Dziecka; większość spośród tych dzieci ma polskie pochodzenie, a Towarzystwo za jeden ze swoich priorytetów uznało opiekę nad nimi.

Niewątpliwym osiągnięciem „Odrodzenia” jest powołanie w roku 2004 Centrum Języka i Kultury Polskiej (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Berdiańsku) oraz Polskiego Centrum Filologicznego (Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku). Wspomniana już Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości na mocy umowy z dnia 1.02.2001 roku dzięki staraniom Towarzystwa utworzyła Polsko-Ukraiński Wydział Socjologiczno-Politologiczny, którego dziekanem został doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow, prezes PKOT „ODRODZRNIE”. Na Wydziale prowadzone są systematyczne zajęcia języka polskiego. Łącznie, w roku szkolnym 2005 - 2006 z lekcji języka polskiego korzystało ok. 200 osób. Dzięki współpracy z Departamentem ds Współpracy z Zagranicą MENiS Polacy z Berdiańska mają możliwość uczestniczenia co roku w kursach języka polskiego na uczelniach w Polsce (Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński). Towarzystwo wspierane jest w swoich inicjatywach edukacyjnych m.in. przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, Stowarzyszenie Kresy, Urząd m. Bielsko-Biała, Caritas, Konsulat Generalny RP w Charkowie.

Działalność Towarzystwa zaowocowała programem Dni Kultury Polskiej w Berdiańsku, odbywających się tradycyjnie w maju już od 6 lat. „Odrodzenie” uczestniczy aktywnie w corocznym Festiwalu Języków i Kultur Narodowych w Berdiańsku, w Festiwalu Kultury Kresów w Mrągowie, w Światowym Forum Mediów Polonijnych i innych licznych imprezach. Jednym z ważniejszych osiągnięć w popularyzowaniu działań i w promocji kultury polonijnej Berdiańska było założenie pierwszej na Ukrainie polonijnej strony internetowej.

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” jest dynamicznie rozwijającą się organizacją.

Zarząd Główny Towarzystwa
 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]