Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
03 02 2007 - 12:30:59

 Pierwszy Światowy Zjazd Chorzowian

Miasto Chorzów serdecznie zaprasza wszystkich chorzowian mieszkających obecnie poza Chorzowem, w Polsce i zagranicą na Pierwszy Światowy Zjazd Chorzowian. Zjazd odbędzie się w termine 15-17 czerwca 2007 w ramach obchodów 750 lecia Chorzowa.
Miasto Chorzów, w związku z obchodami 750-lecia Nadania Wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców przez Księcia Władysława Opolsko – Raciborskiego jako kluczowy punkt obchodów, organizuje I Światowy Zjazd Chorzowian w dniach 15-17 czerwca 2007r. Celem Zjazdu jest prezentacja nowego oblicza miasta, szans jego rozwoju oraz zmian, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat. Mamy także nadzieję, że byli mieszkańcy Chorzowa odnowią swoje kontakty, nawiążą nowe i na nowo włączą się poprzez swoją działalność turystyczną, społeczną i biznesową w rozwój i kreowanie zamożności miasta i jego mieszkańców. Obecnie pragniemy dotrzeć z informacją o Zjeździe do jak największej liczby byłych mieszkańców Chorzowa mieszkających zagranicą ( ulotka promocyjna). Zapraszam także do odwiedzenia strony I Światowego Zjazdu Chorzowian www.zjazd.chorzow.eu i strony miasta Chorzów www.chorzow.um.gov.pl

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT I-EGO

ŚWIATOWEGO ZJAZDU CHORZOWIAN ORAZ

OBCHODÓW 750-LECIA CHORZOWA24 czerwca 2007 roku mija 750 lat od wystawienia przez księcia Władysława Opolskiego aktu lokacji wsi Chorzów.

W czerwcu 2006 roku Prezydent Miasta Marek Kopel wystosował zaproszenie do chorzowskich historyków, radnych, dyrektorów placówek kulturalnych, przedstawicieli stowarzyszeń, z propozycją przystąpienia do Komitetu obchodów 750 rocznicy nadania Zakonowi Bożogrobców z Miechowa dokumentu, na mocy którego Bożogrobcy uzyskali prawo lokacji wsi Chorzów.

29 czerwca 2006 roku odbyło pierwsze spotkanie osób zaproszonych do uczestnictwa w przygotowaniach obchodów 750-lecia Chorzowa.

3 sierpnia 2006r. prezydent Marek Kopel powołał Komitet, którego zadaniem jest opracowanie programu obchodów Jubileuszu.

4 września 2006r. odbyło się kolejne spotkanie Komitetu, na którym członkowie wypowiedzieli się na temat przedsięwzięć rocznicowych. Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Joachim Otte przedstawił członkom listę ponad 30 projektów, które zamierza się zorganizować w 2007 roku w związku z rocznicą. Na liście rocznicowych projektów znalazły się liczne imprezy kulturalne, seminaria, konferencje, publikacje i konkursy.

18 września 2006r. poznaliśmy laureatkę pierwszego konkursu, zorganizowanego w ramach obchodów - na logo Jubileuszu 750 lecia nadania wsi Chorzów Zakonowi Bożogrobców. Została nią pani Beata Będkowska, absolwentka Wydziału Grafiki krakowskiej ASP. Konkurs miał charakter otwarty. Szesnastu autorów zgłosiło 41 prac.

W roku jubileuszowym wszelkie związane tematycznie materiały, wydawnictwa i korespondencja, zostaną opatrzone logo wyłonionym w konkursie.

26 października 2006r. Prezydent Miasta Marek Kopel powołał Komitet Organizacyjny I-go Światowego Zjazdu Chorzowian, w następującym składzie:
● Joachim Otte – Przewodniczący Komitetu
● Marcin Stolarz – Zastępca Przewodniczącego Komitetu
● Paweł Barteczko – Członek Komitetu
● Gabriela Kardas – Członek Komitetu
● Mariusz Tracz – Członek Komitetu
● Alina Zawada – Członek Komitetu
● ks. Antonii Klemens – Członek Komitetu
● Ryszard Sadłoń – Członek Komitetu
● Roman Liczba – Członek Komitetu
● Paweł Wuttke – Sekretarz Komitetu

W dniach 15 – 17 czerwca 2007 roku odbędzie się I ŚWIATOWY ZJAZD
CHORZOWIAN.

Celem Zjazdu jest prezentacja nowego oblicza miasta, szans jego rozwoju oraz zmian, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat. Mamy także nadzieję, że byli mieszkańcy Chorzowa odnowią swoje kontakty, nawiążą nowe i na nowo włączą się poprzez swoją działalność turystyczną, społeczną i biznesową w rozwój i kreowanie zamożności miasta i jego mieszkańców. Obecnie pragniemy dotrzeć z informacją o Zjeździe do jak największej liczby byłych mieszkańców Chorzowa mieszkających zagranicą.

Trochę historii...

24 czerwca 2007 roku mija 750 lat od wystawienia przez księcia Władysława Opolskiego aktu lokacji wsi Chorzów. W 1257 roku książę Opolsko – Raciborski Władysław nadał rycerzom sprawującym opiekę nad św. Grobem Jerozolimskim, którzy założyli placówkę Zakonu Kanoników Regularnych w Miechowie (zwanych Bożogrobcami) prawo założenia wsi Chorzów. Historycy uznali ten fakt nadania za najstarszy niepodważalny dokument z dziejów miasta, toteż w roku przyszłym (2007) obchodzić będziemy 750 lecie Chorzowa, podkreślając ścisłe związki z kulturą ogólnoeuropejską i jego wpływ na modelowanie życia na Śląsku.
 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]