Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
23 05 2007 - 23:07:32

 Europa co raz bliżej: Panel naukowy i IV Odczyty Polsko-Ukraińskie


Ważnym wydarzeniem w życiu Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu był panel naukowy pt.: Pogranicza kultur i wielokulturowość: czynnik integrujący czy wyzwanie historii” i IV Polsko-Ukraińskie Odczyty Europejskie, które odbyły się pod egidą Konsulatu Generalnego RP w Charkowie( zdjęcia).Ważnym wydarzeniem w życiu Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu był panel naukowy pt.: "Pogranicza kultur i wielokulturowość: czynnik integrujący czy wyzwanie historii". Organizatorami panelu byli: Berdiański Uniwersytet Managementu i Biznesu, Polsko-Ukraiński Wydział Socjologiczno-Politologiczny, Fundacja Slawistyczna w Warszawie, Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku. Panel otworzył referat profesora Włodzimierza Bonusiaka, który przedstawił stereotypy Ukraińców w polskiej oraz Polaków w ukraińskiej literaturze.

Doktor Lech Aleksy Suchomłynow skupił się na polsko-ukraińskim pograniczu. Przemawiając zaznaczył, że poczynając od preromantyzmu do pisarzy współczesnych Ukraina zajmuje ważne miejsce w literaturze polskiej. Kresy południowo – wschodnie jako dzielnica Rzeczypospolitej Polskiej były ściśle związane z historią, kulturą, tradycją i mentalnością narodów zamieszkujących te tereny. Z tego wynika nadzwyczajna barwność dziejowa, która w połączeniu z egzotyczną przyrodą stepową i specyficznym kolorytem życia codziennego, tworzy obraz tych ziem. Rozważając problem Ukrainy w utworach literackich, trzeba pamiętać, że świat przedstawiony jest produktem wyobraźni i przeżyć osobistych artystów, którzy z kolei reprezentują kresową świadomość zbiorową.Kresy stanowiły niewyczerpalne źródło inspiracji dla czułej wrażliwości artystycznej. Tematyka ukraińska, „przerabiana na nieskończoną liczbę wariantów”, tym samym wywoływała pewne „obawy” w kołach naukowych. To wszystko jest świadectwem „nadzwyczajności” tego zjawiska.

O najnowszych badaniach mniejszości polskiej na terenach Wschodniej Ukrainy przedstawiła niezwykle cenny referat doktor Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W referacie dr H. Krasowska zwróciła uwagę na wskaźniki tożsamości narodowej u Polaków zamieszkałych tereny Ukrainy Wschodniej. Cieszy fakt, że wreszcie Polacy stanowią tu ważną grupę i są badani i opisywani pod względem naukowym.

IV Polsko-Ukraińskie Odczyty Europejskie odbyły się pod egidą Konsulatu Generalnego RP w Charkowie. Jest to niezwykłe i ważne wydarzenie w życiu nie tylko Uniwersytetu, ale także studentów i Polonii, którzy biorą czynny udział w obchodach Dnia Europy. Odczyty Europejskie otworzył profesor Stanisław Sagan, który opowiedział o problemach i perspektywach wdrażania zasad Procesu Bolońskiego i możliwościach, z których może korzystać Ukraina w ramach wspólnej przestrzeni edukacyjnej. Starszy wykładowca Uniwersytetu w Berdiańsku Oleh Kirpiczow mówił o ważności przystąpienia Ukrainy do NATO.

Dr H. Krasowska wraz z dr L. Suchomłynowym zaprezentowali region Bukowiny jako przykład zjednoczonej Europy. Udowodnili oni, że pomimo granic, którzy są politycznie wytyczone, ludzie pozostają sobą niezważając na narodowość czy wyznawaną religię, oni tworzą wspólnotę kulturową, która może stać się przykładem dla zjednoczonej Europy.

Studencji Berdiańskiego Uniwersytetu Managementu i Biznesu oraz młodzież polska w swych artykułach podkreślali ważność i aktualność współpracy Ukrainy z Polską oraz mówili o jej członkostwie w Unii Europejskiej. Młodzi ludzie pomimo zaszłości historycznych patrzą na świat przyszłościowo i pozytywnie.

Teresa Krasnokucka
 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]