Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
26 09 2006 - 23:24:19

 List do Prof. Andrzeja Stelmachowskiego

W roku przyszłym planujemy dalszy rozwój Centrum Języka i Kultury Polskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Berdiańsku, który funkcjonuje pod patronatem Polonii Berdiańska i władz uczelni, gdzie od sześciu lat istnieje Polsko-Ukraiński Wydział Socjologiczno-Politologiczny i odbywa się nauka języka polskiego.

Berdiańsk, dnia 22.X.2006 r.
 Sz. Pan Prof. Andrzej Stelmachowski,
 Prezes Stowarzyszenia
 „Wspólnota Polska”

 W imieniu Zarządu Głównego PKOT „ODRODZENIE” w Berdiańsku i wszystkich Oddziałów pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za współpracę i pomoc w realizacji naszej działalności programowej w roku 2006. Wspólne działania uczelni wyższych w Berdiańsku i Towarzystwa doprowadzają do powstania nowych struktur, których głównym celem jest odrodzenie polskości i popularyzacji kultury naszych przodków wśród obywateli ukraińskich. Poza tym, co jest niezmiernie ważne, również przyczyniamy się do rozpowszechnienia wiedzy o Unii Europejskiej i wartościach zachodnich.

 W roku przyszłym planujemy dalszy rozwój Centrum Języka i Kultury Polskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Berdiańsku, który funkcjonuje pod patronatem Polonii Berdiańska i władz uczelni, gdzie od sześciu lat istnieje Polsko-Ukraiński Wydział Socjologiczno-Politologiczny i odbywa się nauka języka polskiego.
 
 Ważnym momentem w życiu polskiego środowiska było wydanie Rosyjsko-polsko-ukraińskiego słownika leksyki biznesu, sporządzonego przez naukowców polskiego pochodzenia z Berdiańska. Ten słownik, między innymi opiniowany przez pracowników naukowych Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, jest niezbędnym w trakcie nauki języka polskiego dla ludzi związanych z tą dziedziną. Zarząd PKOT „Odrodzenie”, ze względu na zapotrzebowanie, ma zamiar opublikować dgrugą edycję słownika.

 Poza tym chcemy wzmocnić pozycje Domu Polskiego jako ośrodka dydaktycznego, gdzie odbywają się zajęcia języka ojczystego dla dzieci, w tym wychowanków polskiego pochodzenia z sierocińca, i osób starszych. Byłoby to niemożliwe, gdyby nie stała opieka i pomoc finansowa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 Żałujemy, że Pan nie mógł być obecny na uroczystościach otwarcia Centrum Języka i Kultury Polskiej i rekonstruowanego Domu Polskiego we wrześniu br.

 P R E Z E S Doc. dr Lech Aleksy Suchomłynow


 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]