Nowa wersja naszej strony internetowej
http://ua.polonia.org.ua w języku ukraińskim     http://polonia.org.ua w języku polskim
 
 
11 11 2011 - 14:33:33

 Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na cześć Ludwika Godlewskiego

W dniu 3 grudnia bieżącego roku odbędą się uroczystości upamiętniające 120. rocznicę urodzin mieszkańca Berdiańska, malarza i znanego lekarza polskiego pochodzenia Ludwika Godlewskiego.

Postać Ludwika Godlewskiego jest dowodem harmonijnego współdziałania różnych kultur na wieloetnicznych ziemiach Północnego Priazowia. Jego oryginalna twórczość malarska, droga życiowa i uznanie społeczne świadczą o nadzwyczajności tej osobowości.

Centralnym wydarzeniem uroczystości będzie odsłonięcie tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez Konsulat Generalny RP w Charkowie, które odbędzie się 03.12.11. o godz. 14.00 na budynku Koledżu Medycznego na terenie Szpitala Miejskiego.


11 11 2011 - 14:21:17

 Wyróżnienie dla doc. dra Lecha Suchomłynowa

21 października w Konsulacie RP w Charkowie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na które zaproszeni byli nauczyciele i wykładowcy języka polskiego z całego okręgu konsularnego. Dzień ten jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z edukacją, jest okazją do omówienia aktualnych problemów szkolnictwa oraz do nagradzania wyróżniających się dla edukacji osób.

Tym razem dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu doc. dr Lech Suchomłynow został wyróżniony dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego za wybitne dokonania na rzecz dziedzictwa wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina, którego dzieło stanowi fundament polskiej kultury.


11 11 2011 - 13:05:48

 Święta Niepodległości w Domu Polskim

W przeddzień Święta Niepodległości w Domu Polskim odbyła się uroczysta akademia, przygotowana przez wychowanków sierocińca w Berdiańsku, na którą zaproszono miejscowych Polaków oraz gości – przyjaciół Towarzystwa „Odrodzenie”.

Podopieczni przygotowali występy artystyczne. Szkolny chórek zaśpiewał wiele pięknych piosenek związanych z odzyskaniem niepodległości, między innymi „Rotę” i „My Pierwsza Brygada”, a uczniowie prowadzący akademię przypomnieli, co wydarzyło się w dniu 11 listopada 1918 r. Podczas uroczystości odbył się konkurs: plastyczny, którego celem było narysować godło Polski.

Uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia dla wszystkich Polaków, na stałe wpisało się w kalendarz organizacji polonijnych.


28 10 2011 - 16:13:15

 Z usług gabinetu pomocy lekarskiej skorzystało ponad 800 osób

Już od ponad dziesięciu lat przy parafii rzymskokatolickiej w Berdiańsku funkcjonuje tak zwany gabinet bezpłatnej pomocy lekarskiej, prowadzony przez Polonijne Koło Lekarzy i Caritas-Spes. W pomieszczeniu przy kościele trzy razy w tygodniu terapeuta przyjmuje pacjentów i wydaje leki. W razie potrzeby chory jest kierowany do specjalistów, członków Koła. Do lekarzy zwracają się nie tylko miejscowi Polacy i katolicy, lecz wszyscy potrzebujący. Od początku roku z usług gabinetu skorzystało ponad 800 osób. Dzięki staraniom polskich lekarzy, a przede wszystkim proboszcza księdza Zdzisława Zająca, gabinet bezpłatnej pomocy lekarskiej jest świadectwem miłosierdzia i miłości chrześcijańskiej.


28 10 2011 - 15:46:04

 Dodatek do gazety miejskiej w Berdiańsku №6


03 10 2011 - 16:07:00

 Z myślą o najmłodszych

1 października ropoczęły się zajęcia języka i kultury polskiej w Domu Polskim w Berdiańsku. W mieście funkcjonuje Dom Dziecka, w którym znajdują się dzieci-sieroty, oraz dzieci, rodzice których zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Niektóre z nich, jak świadczą dokumenty, są pochodzenia polskiego. Jest ich prawie 30 osób. Dlatego Zarząd Towarzystwa Polaków „Odrodzenie” podjął decyzję opracowania programu opieki nad dziećmi pochodzenia polskiego – wychowankami sierocińca, który jest skutecznie realizowany od 1999 roku.


01 10 2011 - 16:01:00

 2011 – Rok Czesława Miłosza

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku twórczego Czesława Miłosza dla dziedzictwa narodowego i światowego, ogłosił rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza.

W sto lat od narodzin Czesława Miłosza uczestniczymy w historycznym momencie objęcia przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej. Ten symboliczny zbieg dat: narodzin wielkiego poety i triumfu wolności Polski – niech będzie dla świętujących zobowiązaniem do pamiętania o ludziach, dla których słowo „ojczyzna” kojarzy się raczej z określeniami „obcość”, „zniewolenie”, „emigracja”, „dyskryminacja”, „ubóstwo”, niż z radością bycia w domu. Wielkość dzieła i mądrość autora niech pozwolą nam uczestniczyć z miłością w przemianach naszego świata.


30 09 2011 - 16:10:00

 Międzynarodowa Konferencja „Język i społeczeństwo: aspekt etnokulturowy”

W dniach 28 – 29 września w Berdiańskim Uniwersytecie Pedagogicznym odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Język i społeczeństwo: aspekt etnokulturowy”. Również został zorganizowany okrągły stół „Tolerancyjność w stosunkach międzyetnicznych”, w którym wzięli udział prezesi organizacji narodowościowych miasta: Grecy, Bułgarzy, Niemcy, Żydzi, Rosjanie etc. Między innymi zostały poruszone kwestie nauczania języków ojczystych oraz aspekty prawne, dotyczące mniejszości narodowościowych. W swoim przemówieniu prezes Towarzystwa Polaków „Odrodzenie” doc. dr Lech Suchomłynow zaznaczył, że na niniejszym etapie formowania społeczeństwa obywatelskiego warto przedzielić szczególną uwagę problemom kształtowania wielokulturowej świadomości państwowej obywateli Ukrainy.


28 09 2011 - 20:21:45

 Dodatek do gazety miejskiej w Berdiańsku №5


16 09 2011 - 18:26:40

 Reportaż z otwarcia wystawy "Dom jest daleko. Polska wciąż jest bliska..."

Wystawa została przygotowana przez Konsulat Generalny RP w Charkowie i Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku. Na otwarciu byli obecni przedstawiciele władz miasta oraz środków przekazu masowego. Po przedstawieniu historii Armii Andersa Ela Jaworska zaspiewała kilka polskich piosenek żołnierskich, stwarzając klimaty tamtych burzliwych lat. Kulminacją stała się pieśń Czerwone maki na Monte Casino.


Idź do strony  1 2 3 4 [5] 6 ... 20 21 22
 

STRONA JEST WSPIERANA PRZEZ:
Login:

Hasło:


Zapamiętaj mnie

[ ]
[ ]
[ ]